รถขนส่งบรรทุก 10 ล้อ

รถขนส่งบรรทุก 10 ล้อ

ดูรายละเอียด »

รถขนส่ง บรรทุก 6 ล้อ

รถขนส่ง บรรทุก 6 ล้อ

ดูรายละเอียด »

รถขนส่งกระบะ 4 ล้อ

รถขนส่งกระบะ 4 ล้อ

ดูรายละเอียด »

หจก. สยามบุญรอดทรานสปอร์ต ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ให้บริการลูกค้าทุกประเภททุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย
เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนพลาสติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด ฯลฯ
เราใส่ใจในคุณภาพ การให้บริการ และ ความปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีรถทุกประเภท พร้อมให้บริการ
เช่น รถบรรทุก 4 ล้อ , รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถ Trailer รวม กว่า 50 คัน

มาตรฐานการทำงาน (Service Standard) ของเรา :

* ความปลอดภัยในการขนส่งถือเป็นความสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ
* ต้องส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ที่ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้าเสมอ
* พนักงานทุกคนต้องซื่อสัตย์ และ เสียสละ นึกถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* มีจรรยาบรรณในอาชีพ แต่งกาย และ พูดจา ให้บริการ ด้วยความสุภาพ
* ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่ง ได้ตลอด ด้วยระบบ GPS
* สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้า ด้วย การทำประกันภัยสินค้ากับรถบรรทุก ด้วยทุนประกันตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท
* พัฒนา ความรู้และทักษะใหม่ๆ ด้วยการอบรม พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
* พนักงานต้องมีความพร้อมในการทำงาน ทั้งจิตใจ และ ร่างกาย และ ผ่านการตรวจหาสารเสพย์ติด และ แอลกอฮอล์ อยู่เป็นประจำ

รถขนส่งบรรทุก 10 ล้อ

ดูรายละเอียด »

รถขนส่ง บรรทุก 6 ล้อ

ดูรายละเอียด »

รถขนส่งกระบะ 4 ล้อ

ดูรายละเอียด »

ทีมงานสนับสนุน

ดูรายละเอียด »

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ดูรายละเอียด »

ตรวจเช๋็คร่างกาย

ดูรายละเอียด »

ผังการบริหารองค์กร

ดูรายละเอียด »

ฝึกอบรมพนักงาน

การให้บริการและความปลอดภัย

ดูรายละเอียด »

มีรถทุกประเภทให้บริการ

ดูรายละเอียด »