มีรถทุกประเภทให้บริการ

เรา มีรถหลากหลายชนิด สำหรับบริการลูกค้าทั่วราชอาณาจักร ประกอบไปด้วย

1)  รถ   4 ล้อตู้  :   150   คัน  หลังคาสูง 1.8 เมตร น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1 ตัน

2)  รถ   6 ล้อตู้  :   100   คัน   ตู้แห้ง 10 บาน ขนาด 7.5 เมตร

3)  ถ  10 ล้อตู้  :   30     คัน    ตู้แห้ง 10 บาน ขนาด 7.5 เมตร

4)  รถ   Trailer :    10    คัน