รถขนส่งกระบะ 4 ล้อ

รถกระบะ 4 ล้อ ตู้ทึบ    12  คน                                                                           

หลังคาสูง 1.8  เมตร   บรรทุกน้ำหนัก ไม่เกิน 1 ตัน

รับบริการทัวราชอาณาจักร 

ติดต่อขอใบเสนอราคา 033072071,0990873953,0831193155