ตรวจเช๋็คร่างกาย

 เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ พนักงานของเราจึงได้รับการตรวจร่างกาย

ตรวจ เป่าแอลกอฮอล์  และ ตรวจหาสารเสพย์ติด อยู่เป็นประจำ