รถขนส่ง บรรทุก 6 ล้อ

รถบรรทุก 6 ล้อ   ตู้แห้ง 10 บาน ขนาด  7.5 เมตร

มีทั้งหมด 100  คัน บริการทั่วราชอาณาจักร

ติดต่อขอใบเสนอราคา 033072071,0990873953,0831193155