รถขนส่งบรรทุก 10 ล้อ

 รถบรรทุก 10 ล้อ   ตู้แห้ง 10 บาน ขนาด  7.5 เมตร

มีทั้งหมด 30 คัน  บริการ ทั่วราชอาณาจักร

 

ติดต่อขอใบเสนอราคา 033072071,0990873953,0831193155